stresshantering ACT

Om verksamhetsområde stress 

Vi arbetar med stresshantering  i gruppform med utgångspunkt i ACT (Acceptance Commitment Therapy). I detta sammanhang står ACT för Acceptance Commitment Training för att tydliggöra att det inte handlar om individuell terapi. ACT-kurser används inom arbetslivet eller som prevention av psykisk ohälsa i olika sammanhang. ACT vilar på en teoretisk bas av grundforskning inom RFT (Relational Frame Theory). Källa: Fredrik Livheim, Livskompass

Tjänster
  • Vi erbjuder ACT-kursen ACT – Att hantera stress och främja hälsa som öppna kurser där deltagarna kommer från olika organisationer och/eller som privatpersoner.
  • Vi erbjuder även ACT-kursen ACT – Att hantera stress och främja hälsa till arbetsgivare som vill ha kursen i organisationen eller på arbetsplatsen.
Frågor eller funderingar kring våra tjänster?