Om NormAct

Vi har två verksamhetsområden:

NORMACT är ett företag som sedan 2006 (tidigare under namnet Jämställdhetsbolaget) arbetat med utbildning, process- och projektledning i organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor.

Vi har två verksamhetsområden:
Jämställdhet och mångfald
Vi arbetar alltid utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. Vi har 10 års erfarenhet av att utbilda, processleda och projektleda organisationer i deras interna och externa jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Stresshantering
Vi arbetar med stresshantering  i gruppform med utgångspunkt i ACT (Acceptance Commitment Therapy).
Frågor eller funderingar kring våra tjänster?