normkritik

OM VERKSAMHETSOMRÅDE NORMKRITIK 
Jämställdhets,- mångfalds- och likabehandlingsplaner
Vi hjälper er att uppdatera eller ta fram en ny jämställdhets,- mångfalds- eller likabehandlingsplan. Vi säkerställer att er plan blir ett viktigt och konkret styrdokument. Vill ni bara ha ett dokument som ligger i skrivbordslådan ska ni vända er till någon annan. Normact vill göra skillnad hos er.

 

Utbildningar/ föreläsningar/ seminarier/ processledning jämställdhet och mångfald
Innehållet kan exempelvis vara:
Normkritik
Mångfald
Likabehandling
Jämställdhet
Jämställdhetsintegrering
Härskartekniker
Trakasserier
Kränkande särbehandling
Diskrimineringsområdena
Innehållet anpassas alltid efter våra kunders behov.

 

Konceptutbildningar

Machofabriken

Pernilla B. Loven på NORMACT är utbildare för Machofabrikens utbildningskoncept. Utbildningen är ett verktyg i arbetet för ökad jämställdhet och förebyggande arbete mot våld med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras.

JGL

Jämställdhet Genus Ledarskap. Pernilla B. Lovén är certifierad JGL-utbildare. En basutbildning om jämställdhet. Utbildningens syfte är att stödja praktiskt jämställdhetsarbete.

 

Arbetsmiljöenkät

Vi gör medarbetarenkäter med fokus på social och organisatorisk arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Våra enkäter kan med fördel användas som utgångspunkt för ett strategiskt och hållbart jämställdhets- och mångfaldsarbete.

 

Kvalitetssäkring av lönekartläggning
Vi hjälper er att säkerställa att er lönekartläggning är fullständig och korrekt genomförd.
Frågor eller funderingar kring våra tjänster?